Voedselbank Limburg is verantwoordelijk voor de logistieke distributie van grote hoeveelheden voedsel die ze gratis aan lokale caritatieve verenigingen verdeelt.

Zij oefent controle uit op de geleverde voedingsproducten en garandeert dat deze van hoogstaande kwaliteit zijn en aan de strengste Europese normen voldoen.

Deze levensmiddelen worden aangeleverd door het Fonds voor Europese hulp aan de meest minderbedeelden (FEAD), maar het zijn ook producten die geschonken worden door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten- en fruitveilingen en die ook bekomen worden via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

De werking van Voedselbank Limburg wordt volledig ter harte genomen door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor minderbedeelde medemensen.