Onze missie

Voedselbank Limburg is verantwoordelijk voor de logistieke distributie van grote hoeveelheden voedsel die ze gratis aan lokale caritatieve verenigingen verdeelt.

Zij oefent controle uit op de geleverde voedingsproducten en garandeert dat deze van hoogstaande kwaliteit zijn en aan de strengste Europese normen voldoen.

Deze levensmiddelen worden aangeleverd door het Fonds voor Europese hulp aan de meest minderbedeelden (FEAD), maar het zijn ook producten die geschonken worden door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en die ook bekomen worden via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

De werking van Voedselbank Limburg wordt volledig ter harte genomen door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor minderbedeelde medemensen.

Voedselbanken zijn distributiebedrijven maar wel van een bijzondere aard. Zij kunnen vergeleken worden met groothandelaars in voedingswaren, maar zij kopen noch verkopen. De voedseloverschotten afkomstig van de Europese Unie, van de voedingsnijverheid, van de voedingsdistributie, van voedselinzamelingen en van groenten - en fruitveilingen worden hen gratis geschonken en worden via een netwerk van caritatieve verenigingen gratis aan minderbedeelden uitgedeeld.

In 2019 hebben de Belgische Voedselbanken 168.476 minderbedeelden kunnen helpen.
Alle werkingskosten worden gefinancierd met de ingezamelde fondsen. Er wordt geen beroep gedaan op subidies van de federale of regionale overheid.

Het werk zelf draait volledig op enkele honderden vrijwilligers.

Ook in Limburg zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die minderbedeeld zijn. En dus werd in 1993 de Voedselbank Limburg opgericht. Door de inzameling te organiseren van voedingswaren die verspild zouden worden draagt de Voedselbank bij tot de reïntegratie en de waardigheid van minderbedeelden. De Voedselbank Limburg maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken (www.foodbanks.be) die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

 


google map code for website

Zij steunen ons

De werking van onze Voedselbank Limburg
cijfers met betrekking tot 2021

Verdeelde voedingsmiddelen

1519796 kg (EU inbegrepen)

Geholpen personen

13000

Verdeeld door

60 caritatieve verenigingen

Met behulp van

32 vrijwilligers