Bevoorrading

De levensmiddelen, die wij kosteloos inzamelen, zijn afkomstig van:

 Productie- en stockoverschotten van :

In totaal hebben we een vijftigtal leveranciers.

 Inzameling van eetwaren

 Europese Unie:

 


Zij steunen ons

De werking van onze Voedselbank Limburg
cijfers met betrekking tot 2019

Verdeelde voedingsmiddelen

1282000 kg (EU inbegrepen)

Geholpen personen

12000

Verdeeld door

55 caritatieve verenigingen

Met behulp van

26 vrijwilligers