Beheer

Wij zijn gestructureerd zoals een onderneming, met een afdeling administratie (financiën, secretariaat), bevoorrading (prospectie van leveranciers, schenkers en inzamelingsacties), logistiek (vervoer, behandeling, sortering, controle en opslag) en distributie (selectie van en contact met de verenigingen) en public relations.

Elk van deze diensten wordt verzekerd door vrijwilligers - heel dikwijls gepensioneerden of personen met een bijzonder statuut in afwachting van hun pensioen (disponibiliteit, onbepaald verlof,…) - die hun beroepservaring ten dienste willen stellen van de minderbedeelden.

 


Zij steunen ons

De werking van onze Voedselbank Limburg
cijfers met betrekking tot 2019

Verdeelde voedingsmiddelen

1282000 kg (EU inbegrepen)

Geholpen personen

12000

Verdeeld door

55 caritatieve verenigingen

Met behulp van

26 vrijwilligers